Hvorfor Dataopsamling?

I mere end 20 år har jeg ment at dataopsamling var ikke bare…